Prognozy dotyczące nowych i pojawiających się rodzajów ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy związanych cyfryzacją do 2025 r.
29/11/2018 Rodzaj: Raporty 159 strony

Prognozy dotyczące nowych i pojawiających się rodzajów ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy związanych cyfryzacją do 2025 r.

Keywords:ICT/digitalisation, Pojawiające się zagrożenia, Policy Makers

Niniejszy raport przedstawia ostateczne wyniki dużego projektu prognozy na temat postępu w technologiach cyfrowych oraz wynikających z tego zmian dotyczących miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy.

Potencjalny wpływ tych zmian na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy (BHP) do 2025 r. uwzględniono poprzez opracowanie czterech scenariuszy.

Każdy scenariusz przedstawia różne wyzwania i możliwości dla BHP. Badanie to pomoże czytelnikom lepiej zrozumieć, w jaki sposób cyfryzacja może wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w Unii Europejskiej, a także opracować strategie bardziej odporne na te zmiany w pracy i BHP.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat