Pierwsze ustalenia z drugiego europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2)
09/02/2015 Rodzaj: Raporty 8 strony

Pierwsze ustalenia z drugiego europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2)

Keywords:ESENER

W drugiej edycji ogólnoeuropejskiego badania przedsiębiorstw ESENER-2 przeprowadzonego przez EU-OSHA zebrano od blisko 50 tysięcy przedsiębiorstw odpowiedzi na temat zarządzania BHP i zagrożeniami w miejscu pracy, ze szczególnym naciskiem położonym na zagrożenia psychospołeczne, uczestnictwo pracowników, czynniki motywujące do działania oraz przeszkody w tych działaniach. Ma ono na celu zebranie porównywalnych danych krajowych, aby stanowiły one wsparcie w opracowywaniu polityki i pomagały one zakładom pracy w bardziej skutecznym radzeniu sobie z zagrożeniami. Ta wstępna analiza przedstawia niektóre wyniki.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat