Biuletyn nr 100 – Polityki europejskie i przykłady dobrej praktyki związane z legionellą i chorobą legionistów
28/09/2011 Rodzaj: Biuletyn „Fakty” 2 strony

Biuletyn nr 100 – Polityki europejskie i przykłady dobrej praktyki związane z legionellą i chorobą legionistów

Keywords:Kampania 2018-2019, Substancje niebezpieczne, Bezpieczeństwo eksploatacji

Chorobę legionistów zwykle traktuje się jako zagadnienie związane ze zdrowiem publicznym, a nie jako chorobę zawodową, mimo że choroba często atakuje pracowników w miejscach o wysokim ryzyku wybuchu epidemii (miejsca te obejmują okolice zasięgu zraszaczy, gabinety dentystyczne, morskie platformy wiertnicze, myjnie samochodowe, placówki służby zdrowia, centra odnowy biologicznej i hotele). Niniejszy biuletyn zawiera streszczenie aspektów zawodowych narażenia na legionellę. Publikacja opiera się na przeglądzie polityki europejskiej związanej z legionellą i chorobą legionistów oraz studiów przypadków pokazujących jak kontrolować zagrożenia związane z legionellą.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat