Factsheets 64 - Ochrona młodych ludzi w miejscu pracy
15/05/2007 Rodzaj: Biuletyn „Fakty” 2 strony

Factsheets 64 - Ochrona młodych ludzi w miejscu pracy

Keywords:BHP a ludzie młodzi

Młodzi ludzie są szczególnie narażeni na zagrożenia środowiska pracy ze względu na brak doświadczenia, wyszkolenia i wiedzy. Niezbędne są im dodatkowe informacje, rady i nadzór oraz odpowiednie, bezpieczne i zdrowe miejsca pracy. W odniesieniu do osób w wieku poniżej 18 lat, w tym odbywających szkolenia zawodowe i praktyki, jak również wykonujących prace dorywcze łączone z nauką w szkole lub na uczelni, obowiązują specjalne przepisy ograniczające czas pracy oraz narażanie na zagrożenia. W niniejszym biuletynie przedstawiono ogólne wymagania dotyczące zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy odnoszące się szczególnie do młodych ludzi. W innych biuletynach można znaleźć więcej informacji przydatnych pracodawcom, przełożonym, młodym ludziom i ich rodzicom.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Więcej publikacji na ten temat