Factsheets 62 - Bezpieczeństwo młodych pracowników — porady dla osób nadzorujących pracę
15/05/2007 Rodzaj: Biuletyn „Fakty” 2 strony

Factsheets 62 - Bezpieczeństwo młodych pracowników — porady dla osób nadzorujących pracę

Keywords:BHP a ludzie młodzi

Według europejskich danych statystycznych wskaźnik występowania urazów przy pracy u osób w wieku 18–24 lat jest o 50% wyższy niż w jakiejkolwiek innej grupie wiekowej. Do tak dużej liczby wypadków przyczynia się między innymi brak odpowiedniego nadzoru. Młodzi pracownicy nie znają swojej pracy i jej otoczenia oraz związanych z nimi zagrożeń. Brak doświadczenia sprawia, że trudno im rozpoznać zagrożenia lub nie zwracają na nie wystarczającej uwagi. Szczególne ograniczenia dotyczą pracy osób, które nie ukończyły 18 lat. Poza niezbędnymi szkoleniami należy zapewnić młodym ludziom ściślejszy nadzór niż dorosłym pracownikom. Dotyczy to również studentów odbywających praktyki zawodowe i szkolenia oraz osób nowo zatrudnionych.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Więcej publikacji na ten temat