Factsheet 73 - Zagrożenia i ryzyko związane z ręcznym przemieszczaniem ciężarów w miejscu pracy
03/07/2007 Rodzaj: Biuletyn „Fakty” 2 strony

Factsheet 73 - Zagrożenia i ryzyko związane z ręcznym przemieszczaniem ciężarów w miejscu pracy

Keywords:Campaign 2020-2022, Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

Ręczne przemieszczanie ciężarów oznacza każdą z następujących czynności wykonywanych przez jednego pracownika lub większą liczbę pracowników: podnoszenie, podtrzymywanie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie lub przesuwanie ciężaru. Ciężar może być obiektem żywym (osoba lub zwierzę) lub nieożywionym (przedmiot). Odsetek pracowników, którzy zgłaszają wykonywanie prac polegających na ręcznym przemieszczaniu ciężarów, zmniejszył się w ostatnim czasie, ale nadal jest wysoki – w państwach UE-25 wynosi 34,5%, a w krajach UE-10 sięga 38,0%.

Pobierz in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Więcej publikacji na ten temat