Factsheet 70 - Młodzi pracownicy – Fakty i liczby. Narażenie na ryzyko i skutki zdrowotne
20/06/2007 Rodzaj: Biuletyn „Fakty” 2 strony

Factsheet 70 - Młodzi pracownicy – Fakty i liczby. Narażenie na ryzyko i skutki zdrowotne

Keywords:Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom, Substancje niebezpieczne, Pojawiające się zagrożenia, HORECA, Choroby układu mięśniowo-szkieletowego, Hałas w miejscu pracy, BHP a ludzie młodzi, Stres i zagrożenia psychospołeczne, Statystyka, Kobiety a BHP

Biuletyn zawiera streszczenie sprawozdania obserwatorium ryzyka na temat młodych pracowników. Publikacja próbuje przedstawić przegląd zagrożeń zawodowych dla młodych pracowników oraz skutków tych zagrożeń w perspektywie krótko- i długoterminowej. W tym celu przeanalizowano dane statystyczne, wyniki badań oraz wybrane studia przypadków w zakresie działań zapobiegawczych. Wiele branż i zawodów, w których młode osoby podejmują pracę, charakteryzuje się wysokim ryzykiem wypadków przy pracy i narażeniem na zagrożenia w miejscu pracy. Należy zastosować specjalnie dostosowane środki zarówno w edukacji i szkoleniach, jak i codziennej praktyce zawodowej. W publikacji przedstawiono wybrane zalecenia.

Pobierz in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Więcej publikacji na ten temat