Factsheet 5 - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego szyi i kończyn górnych, związane z pracą
03/02/2000 Rodzaj: Biuletyn „Fakty” 2 strony

Factsheet 5 - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego szyi i kończyn górnych, związane z pracą

Keywords:Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego szyi i górnych kończyn związane z pracą są jedną z najpowszechniejszych chorób zawodowych, dotykających miliony europejskich pracowników we wszystkich sektorach zatrudnienia. Niniejsza publikacja Facts zwraca uwagę na kluczowe wnioski z raportu Agencji, którego celem była ocena rozmiaru, przyczyn i sposobów zapobiegania temu problemowi. Raport na temat chorób układu mięśniowo-szkieletowego szyi i górnych kończyn związanych z pracą został wykonany na zlecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Agencja opublikowała również jego wyniki. Raport dokonuje przeglądu bieżącej wiedzy naukowej odnośnie przyczyn powstawania wymienionych chorób oraz strategii obchodzenia się z nimi. Zawartość poparł zespół ekspertów naukowych. Wkład w przygotowanie raportu mieli także przedstawiciele pracodawców oraz pracowników, a także kilka oficjalnych władz z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Prace rozpoczęte zostały na zlecenie Komisji Europejskiej i wykonane przez Uniwersytet University of Surrey w Wielkiej Brytanii.

Pobierz in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Więcej publikacji na ten temat