Factsheet 103 – Strategie szkolenia nauczycieli w nauczaniu nt. ryzyka
09/07/2012 Rodzaj: Biuletyn „Fakty” 2 strony

Factsheet 103 – Strategie szkolenia nauczycieli w nauczaniu nt. ryzyka

Keywords:Włączanie BHP do głównego nurtu kształcenia, BHP a ludzie młodzi

Biuletyn jest oparty na raporcie przedstawiającym przypadki szkolenia obecnych i przyszłych nauczycieli w zakresie BHP albo w nauczaniu na temat ryzyka. Najlepiej by było, aby nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie BHP w ich życiu zawodowym oraz tego, jak wprowadzić nauczanie o ryzyku do codziennej pracy. Jeżeli właściwe wprowadzenie nauczania o ryzyku do programu szkolnego stanowi wyzwanie, to jeszcze trudniejsze jest wprowadzenie go do programów szkoleniowych dla przyszłych nauczycieli. Jednakże można rozważyć i rozwinąć przypadki przedstawiające różne podejścia i metody.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Więcej publikacji na ten temat