Streszczenie: Ryzyko psychospołeczne w Europie: Występowanie i strategie zapobiegania
13/10/2014 Rodzaj: Raporty 2 strony

Streszczenie: Ryzyko psychospołeczne w Europie: Występowanie i strategie zapobiegania

Keywords:Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom, ESENER, Stres i zagrożenia psychospołeczne, Statystyka, Kobiety a BHP, Udział pracowników

Niniejsze streszczenie opracowano na podstawie wspólnego sprawozdania dotyczącego zagrożeń psychospołecznych w Europie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Opiera się ono na uzupełniających się pracach dwóch agencji, stosownie do ich różnych ról. W sprawozdaniu podkreślona została złożoność relacji pomiędzy zdrowiem a pracą oraz zaprezentowano informacje porównawcze na temat występowania zagrożeń psychospołecznych wśród pracowników, a także przeanalizowano powiązania pomiędzy takimi zagrożeniami a zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Omówiono także starania podejmowane przez zakłady pracy w celu ograniczenia zagrożeń psychospołecznych oraz opisano działania, które mogą zostać podjęte w przedsiębiorstwach. W sprawozdaniu zawarto także przegląd polityk stosowanych w sześciu państwach członkowskich.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat