Sprawozdanie podsumowujące – Od polityki do praktyki: polityki, strategie, programy i działania wspierające BHP w mikro- i małych przedsiębiorstwach.
20/12/2017 Rodzaj: Raporty 7 strony

Sprawozdanie podsumowujące – Od polityki do praktyki: polityki, strategie, programy i działania wspierające BHP w mikro- i małych przedsiębiorstwach.

Keywords:Microenterprises

Niniejszy raport stanowi szeroki przegląd możliwości wspierania bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP) w mikro- i małych przedsiębiorstwach (MMP).

MMP stają przed szczególnymi wyzwaniami związanymi z identyfikacją ryzyka oraz zarządzaniem nim, jak również z wdrażaniem dobrych strategii BHP. W raporcie pokazano, na podstawie dobrych przykładów z 12 różnych państw UE, jak różni pośrednicy, organy władzy i instytucje BHP mogą dotrzeć do MMP i je wspierać.

Wiadomo, że nie istnieje uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom najmniejszych zakładów pracy – najskuteczniejsze i najbardziej efektywne będzie prawdopodobnie połączenie różnych narzędzi i inicjatyw dopasowane do konkretnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Dużo więcej należy zrobić, aby poprawić poziom BHP w MMP w większości placówek i sektorów. W oparciu o przykłady przedstawione w niniejszym raporcie wydaje się zalecenia dotyczące rozwoju przyszłej polityki.

Pobierz in:DE | EL | EN | FR | HR | LT | NL | NO | PT | RO | SK | SV

Więcej publikacji na ten temat