Podsumowanie: zagrożenia w zakresie zdrowia i bezpieczeństwie w miejscu pracy: wspólna analiza trzech większych badań
25/05/2017 Rodzaj: Raporty 12 strony

Podsumowanie: zagrożenia w zakresie zdrowia i bezpieczeństwie w miejscu pracy: wspólna analiza trzech większych badań

Keywords:ESENER

Sprawozdanie to przedstawia kluczowe ustalenia ze wspólnej analizy drugiego europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) przeprowadzonego przez EU-OSHA, modułu ad hoc badania aktywności ekonomicznej ludności 2013 (LFS) Eurostatu dotyczącego wypadków w pracy i innych związanych z pracą problemów zdrowotnych i 6. europejskiego badania warunków pracy (EWCS) przeprowadzonego przez Eurofound.

Miało ono na celu uzyskanie kompleksowego przeglądu stanu BHP w Europie przez zestawienie z jednej strony punktu widzenia przedsiębiorstw na temat zarządzania zagrożeniami i świadomości na temat zagrożeń oraz – z drugiej strony – punktu widzenia pracowników na temat narażenia na zagrożenia i wyników w zakresie BHP.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat