Streszczenie: Kontekst i środki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach w UE – projekt SESAME
13/06/2016 Rodzaj: Raporty 10 strony

Streszczenie: Kontekst i środki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach w UE – projekt SESAME

Keywords:Korporacja, ESENER, Microenterprises

W niniejszej publikacji podsumowano sprawozdanie zawierające krytyczny zarys kwestii BHP w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach. Podkreślono w nim nie tylko znaczenie tych przedsiębiorstw dla gospodarki i społeczeństwa w ujęciu ogólnym, ale również fakt istnienia istotnych i uzasadnionych obaw dotyczących BHP w tych organizacjach. Istnieje dużo dowodów wskazujących na większe ryzyko poważnych urazów i śmiertelnych ofiar wypadków w makroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach, niż ma to miejsce w większych organizacjach. Omówiono główne tego przyczyny, w tym ograniczone zasoby tych przedsiębiorstw oraz ich miejsce w gospodarce. Wreszcie w sprawozdaniu zwrócono uwagę na braki w obecnej wiedzy, których usunięcie może przyczynić się do poprawy BHP w makroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat