W ramach europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń
02/06/2010 Rodzaj: Raporty 16 strony

W ramach europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń

Keywords:Emerging risks, ESENER, Statystyka

(ESENER) zapytano zarówno kadrę kierowniczą, jak i przedstawicieli pracowników ds. BHP o sposoby zarządzania zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa w ich miejscu pracy, skupiając się szczególnie na nowszym „ryzyku psychospołecznym”, np. stresie związanym z pracą, przemocy i prześladowaniu. Niniejsze streszczenie kładzie nacisk na wybór głównych wyników pierwszej analizy danych, które pochodzą z 36 000 wywiadów przeprowadzonych w 31 krajach.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat