Edukowanie młodzieży na temat bezpiecznej pracy z chemikaliami
27/06/2018 Rodzaj: Studia przypadku 6 strony

Edukowanie młodzieży na temat bezpiecznej pracy z chemikaliami

Keywords:Substancje niebezpieczne, Kampania 2018-2019

To studium przypadku dotyczące programu szkoleniowego w Niemczech pokazuje, w jaki sposób szkoły i przedsiębiorstwa mogą pracować wspólnie nad zwiększaniem świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W analizowanym przykładzie z inicjatywy nauczyciela szkoła i przedsiębiorstwo chemiczne w Hamburgu współpracowały przy edukowaniu uczniów z zakresu bezpiecznej produkcji tworzyw sztucznych oraz bezpiecznego postępowania z chemikaliami w laboratorium. Uczniowie stali się bardziej świadomi praktyk w dziedzinie BHP, nauczyciele nabrali entuzjazmu do nauczania zagadnień związanych z BHP, a kultura BHP przedsiębiorstwa uległa poprawie.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat