Cyfryzacja i bezpieczeństwo i higiena pracy –- program badawczy EU-OSHA
16/12/2019 Rodzaj: Przegląd projektu 13 strony

Cyfryzacja i bezpieczeństwo i higiena pracy –- program badawczy EU-OSHA

Keywords:Cyfryzacja, ICT/digitalisation, Pojawiające się zagrożenia

Niniejsza broszura zawiera podsumowanie pracy EU-OSHA na rzecz cyfryzacji i bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – w tym projektu „Prognozy”, kompleksowego przeglądu w zakresie BHP oraz kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy”. Broszura ta zawiera również analizę potencjału, jaki niesie w sobie cyfryzacja oraz sposobu kształtowania życia zawodowego oraz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Zawiera również rozważania dotyczące wyzwań w zakresie BHP oraz sposobu radzenia sobie z nimi w celu zmaksymalizowania możliwości technologii cyfrowych, w tym na rzecz poprawy warunków pracy.

Dzięki cyfryzacji świat pracy ulega gwałtownym zmianom. Program badawczy EU-OSHA ma na celu zapewnienie decydentom, badaczom oraz miejscom pracy rzetelnych informacji na temat potencjalnego wpływu na BHP, aby umożliwić im podjęcie terminowych i skutecznych działań w celu zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy pracownikom.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PT | SK | SV

Więcej publikacji na ten temat