Platform_Economy_policy_brief.pdf

Praca za pośrednictwem platform cyfrowych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy: dokument informacyjny

Coraz większa liczba pracowników jest zatrudniana za pośrednictwem cyfrowych platform pracy. W tym przeglądzie definiuje się i dokonuje charakterystyki pracy na platformie cyfrowej i jej pracowników oraz analizuje się powiązane z tym zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) wynikające np. z nadzoru cyfrowego, presji na osiąganie określonych wyników i niepewności zatrudnienia.

W sprawozdaniu podkreślono, że status „samozatrudnienia” większości pracowników platform oznacza, że często nie są oni chronieni przepisami w zakresie BHP Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, co ma skutki dla zapobiegania zagrożeniom w zakresie BHP i zarządzania nimi. Omówiono nowe inicjatywy i przepisy mające na celu poprawę warunków pracy i ochronę pracowników platform.

Pobierz in: cs | el | en | es | fr | hr | it | lt | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |