Czechy: Detoxikon – minimalizowanie szkód wynikających z mikrodawek nielegalnych narkotyków dla pracowników służb porządku publicznego i służb ds. bezpieczeństwa
02/11/2019 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Czechy: Detoxikon – minimalizowanie szkód wynikających z mikrodawek nielegalnych narkotyków dla pracowników służb porządku publicznego i służb ds. bezpieczeństwa

Keywords:Kampania 2018-2019, Substancje niebezpieczne, Carcinogens
Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2018-2019
Nagrodzona organizacja 

Pracownicy służb porządku publicznego i służb ds. bezpieczeństwa mogą być narażeni na kontakt z substancjami psychoaktywnymi podczas działań związanych z narkotykami lub obchodzenia się z dowodami. Narażenie nawet na mikrodawki takich substancji może mieć negatywny wpływ na zdrowie, obniżając jakość życia pracowników i ich zdolność do pracy. W ramach projektu Detoxikon – współpracy między VAKOS XT a czeskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych – wprowadzono zrównoważone i innowacyjne środki mające na celu rozwiązanie tego problemu. Połączenie standardowych procedur dekontaminacji, szkoleń i zwiększania świadomości oraz specjalnej terapii i wsparcia doprowadziło do widocznej poprawy w zakresie praktyk dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia oraz zdrowia i dobrostanu pracowników.

Download in:CS | EN

Więcej publikacji na ten temat