Świętujemy 25 lat wspólnej pracy na rzecz bezpiecznej i zdrowej Europy
04/04/2019 Rodzaj: Materiał kampanii/promocyjny 2 strony

Świętujemy 25 lat wspólnej pracy na rzecz bezpiecznej i zdrowej Europy

Keywords:25th Anniversary, Korporacja

W 2019 r. EU-OSHA obchodzi dwudziestopięciolecie współpracy z rozległą siecią partnerów na rzecz uczynienia Europy bezpieczniejszym i zdrowszym miejscem pracy.

Ta broszura stanowi dobry punkt wyjścia, by dowiedzieć się, na czym polega działalność Agencji. Przedstawia ona główne cele EU-OSHA, jej trójstronny sposób działania, kluczowych partnerów oraz beneficjentów.

Download in:DE | EN | ES | FR | NL

Więcej publikacji na ten temat