Świętujemy 25 lat wspólnej pracy na rzecz bezpiecznej i zdrowej Europy

Keywords:

W 2019 r. EU-OSHA obchodzi dwudziestopięciolecie współpracy z rozległą siecią partnerów na rzecz uczynienia Europy bezpieczniejszym i zdrowszym miejscem pracy.

Ta broszura stanowi dobry punkt wyjścia, by dowiedzieć się, na czym polega działalność Agencji. Przedstawia ona główne cele EU-OSHA, jej trójstronny sposób działania, kluczowych partnerów oraz beneficjentów.

Pobierz in: de | en | es | fr | nl |