Austria: Baza danych środków dezynfekujących – zastępowanie produktów niebezpiecznych w szpitalach, szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej.
02/11/2019 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Austria: Baza danych środków dezynfekujących – zastępowanie produktów niebezpiecznych w szpitalach, szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Keywords:Kampania 2018-2019, Substancje niebezpieczne
Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2018-2019
Uznana organizacja 
 
Stosowanie środków dezynfekujących w obiektach użyteczności publicznej ma zasadnicze znaczenie w zwalczaniu drobnoustrojów i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się infekcji, ale często produkty te zawierają substancje chemiczne, które są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby wesprzeć proces zastępowania potencjalnie niebezpiecznych środków dezynfekujących bezpieczniejszymi zamiennikami, wiedeńskie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ds. ochrony środowiska wraz z kilkoma współpracującymi instytucjami austriackimi opracował internetową bazę danych dotyczących środków dezynfekujących, WIDES, która jest dostępna w języku niemieckim i angielskim.
Dostęp do bazy danych jest bezpłatny i umożliwia użytkownikom – nie tylko w Wiedniu, ale w każdym miejscu na świecie – szybkie i łatwe porównanie skuteczności i niebezpiecznych właściwości ponad 200 środków dezynfekujących.
Uruchomienie tej bazy danych przez władze Wiednia i włączenie jej do procesów zamówień publicznych przyczyniło się do znacznego ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w obiektach publicznych, takich jak szpitale, szkoły i domy opieki.
 
Download in:DE | EN

Więcej publikacji na ten temat