Sztuczna inteligencja, zaawansowana robotyka, i automatyzacja zadań w miejscu pracy: systematyka, polityki i strategie w Europie

Keywords:

Sztuczna inteligencja i systemy robotyczne nieustannie zmieniają miejsca pracy. Prowadzona jest coraz szersza debata na temat tego, jak wpływają one na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP).

Systemy oparte na sztucznej inteligencji i zaawansowana robotyka do automatyzacji zadań stwarzają zarówno możliwości, jak i wyzwania dla BHP, przynosząc jednocześnie zupełnie nowe zagrożenia i korzyści.

Istotne jest opracowanie definicji i wspólne rozumienie systemów opartych na sztucznej inteligencji i zaawansowanej robotyce, które zaakceptują wszystkie zainteresowane strony. 

W niniejszym dokumencie orientacyjnym przedstawiono systematykę dotyczącą zastosowań w miejscu pracy i BHP w oparciu o podejście zadaniowe. Stanowi on podstawę przyszłych działań na rzecz ustrukturyzowania i oceny możliwości i wyzwań w zakresie BHP związanych z systemami opartymi na sztucznej inteligencji i zaawansowaną robotyką oraz automatyzacją zadań. 

W dokumencie orientacyjnym zaprezentowano również przegląd polityk i strategii dotyczących automatyzacji zadań za pomocą systemów opartych na sztucznej inteligencji i zaawansowanej robotyki. 

Pobierz in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |