Raport z analizy dotyczący polityki, strategii i programów w obszarze starzenia się społeczeństwa i siły roboczej realizowanych na szczeblu UE i na szczeblu państw członkowskich – Broszura informacyjna

Keywords:

W przedmiotowej broszurze zawarto krótkie podsumowanie opracowanego przez EU-OSHA raportu z analizy poświęconego polityce i działaniom prowadzonym na szczeblu UE i na szczeblu krajowym, które mają na celu rozwiązanie problemów wynikających ze zjawiska starzenia się europejskiego społeczeństwa. W broszurze pokrótce opisano czynniki wywierające wpływ na rozwój polityki i wyzwania, z jakimi borykają się decydenci dążący do wydłużenia okresu życia zawodowego i zwiększenia zdolności do zatrudnienia pracowników w starszym wieku. Zbadano również czynniki ponadnarodowe i krajowe wywierające wpływ na proces opracowywania polityki i podsumowano sytuację na szczeblu krajowym, biorąc również pod uwagę aktualne ramy prawne i polityczne UE. W broszurze przedstawiono również informacje na temat przyszłych kierunków rozwoju polityki.

Pobierz in: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sv |