Starzenie się siły roboczej: wpływ na bezpieczeństwo i i zdrowie w miejscu pracy – przegląd badań
04/10/2016 Rodzaj: Raporty 114 strony

Starzenie się siły roboczej: wpływ na bezpieczeństwo i i zdrowie w miejscu pracy – przegląd badań

Keywords:Osoby starsze a BHP, Campaign 2016-2017

W niniejszym opracowaniu nakreślono kontekst, w jakim przeprowadzono badanie: starzenie się siły roboczej w Europie. W badaniu przeanalizowano trzy główne zagadnienia: 1) „Jakie zmiany zachodzą u starzejących się osób?”, 2) „Jakie skutki zmiany te wywierają przez cały okres życia zawodowego pracownika?” oraz 3) „Jakie działania w obszarze BHP mogłyby przyczynić się do promowania zrównoważonego modelu zatrudnienia przez cały okres życia zawodowego?”. Stwierdzono luki w aktualnym stanie wiedzy oraz sformułowano ogólne wnioski i podsumowano możliwe skutki polityczne, podkreślając znaczenie lepszej ochrony dla wszystkich pracowników, z uwzględnieniem zdolności danej osoby do pracy oraz konkretnych środków przewidzianych w strategiach zapobiegania ryzyku, a także skutecznych systemach BHP.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat