Porady dla pracodawców dotyczące powrotu do pracy pracowników z chorobą nowotworową
25/05/2018 Rodzaj: Materiały promocyjne 2 strony

Porady dla pracodawców dotyczące powrotu do pracy pracowników z chorobą nowotworową

Keywords:Rehabilitacja

Niniejsza ulotka zawiera szczegółowe wskazówki dla pracodawców dotyczące postępowania w sytuacji, gdy u jednego z pracowników zostaje zdiagnozowana choroba nowotworowa.

Zalecenia odnoszą się do czterech kolejnych etapów następujących po diagnozie, tj. poinformowania pracodawcy o diagnozie przez pracownika, okresu leczenia, planowania powrotu do pracy i samego procesu powrotu do pracy.

W odniesieniu do każdego z tych etapów przedstawiono kluczowe kwestie dotyczące niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązków pracodawcy oraz wszelkich innych kwestii wymagających omówienia z pracownikiem.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat