Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Przejdź do zawartości. Szukaj FAQ Pomoc O nas

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Wybierz język:

Sieć Agencji
Loading
Jesteś w: Start Prasa i multimedia Komunikaty prasowe Dziesięć europejskich przedsiębiorstw nagrodzonych za innowacyjny wkład w zapobieganie zagrożeniom w miejscu pracy

Dziesięć europejskich przedsiębiorstw nagrodzonych za innowacyjny wkład w zapobieganie zagrożeniom w miejscu pracy

News release - 2013-04-29

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zorganizowała 11. edycję Konkursu Dobrych Praktyk, w którym konkurowało kilkaset przedsiębiorstw wszelkich rozmiarów z 29 krajów z UE i spoza niej. W tym roku EU-OSHA nagrodziła najlepsze przykłady współpracy pomiędzy kierownikami a pracownikami w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

EU-OSHA ogłosiła dziesięciu zwycięzców w trakcie europejskiej konferencji „Małe przedsiębiorstwa a zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy: wyzwanie, szansa”, zorganizowanej zaledwie dzień po Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia) w Dublinie przez irlandzką prezydencję Unii Europejskiej. Był to pierwszy raz, kiedy EU-OSHA przyznała wspólne nagrody zarówno kierownikom, jak i pracownikom, co jest zgodne z trwającą kampanią „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na temat „Partnerstwa dla prewencji”.

 

„Korzyści płynące z dobrej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy nadal nie zawsze są w Europie dostrzegane na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa, szczególnie w mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach” – powiedziała dr Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA. – „Konkurs ten dowodzi, że nawet przedsiębiorstwo zatrudniające zaledwie siedmiu pracowników może posiadać innowacyjne rozwiązania prewencyjne, jak ma to miejsce w przypadku jednego z hiszpańskich laureatów konkursu” – dodała.

„Chcielibyśmy pokazać, że pomysły i koncepcje opracowane przez zwycięzców Nagrody za Dobrą Praktykę można dostosować do różnych sektorów przemysłu, państw członkowskich i organizacji różnego typu i rodzaju” – podkreślił László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. „Sporządzenie bilansu innowacyjnych rozwiązań i najlepszych praktyk w Europie powinno pomóc nam w  dalszym rozwoju polityki zdrowia i bezpieczeństwa”.

 

Od zwycięzców tej edycji oczekiwano wykazania silnego przywództwa i czynnego udziału pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedsiębiorstwa reprezentują szeroki wachlarz sektorów, na przykład opiekę zdrowotną, sprzedaż detaliczną i rolnictwo. Uroczystość była dla laureatów okazją do wymiany dobrych praktyk, takich jak ograniczenie wypadków przy produkcji samochodów w Turcji, poprawa dobrostanu personelu w przedsiębiorstwie technologicznym w Finlandii lub określenie i usunięcie przez irlandzkich pracowników przemysłu mleczarskiego zagrożeń występujących w ich sektorze.

W trakcie tego wydarzenia EU-OSHA wyróżniła dziesięć kolejnych przedsiębiorstw. W nowej, opublikowanej dziś broszurze przedstawiono wdrożone przez nie inicjatywy w zakresie dobrych praktyk.

Linki:

Konkurs Dobrych Praktyk EU-OSHA 2012-13
Broszura z nagrodzonymi i wyróżnionymi przykładami
Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”
Strona internetowa prezydencji

Nagrodzone przedsiębiorstwa i organizacje:

voestalpine Rotec Group (Austria) za ustanowienie norm bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych krajach; Atlantica Leisure Group Ltd (Cypr) za zminimalizowanie liczby wypadków w sektorze hotelarskim; Rigshospitalet (Dania) za poprawę środowiska pracy w dużym szpitalu; Oy SKF Ab, fabryka Muurame (Finlandia) za poprawę dobrostanu pracowników w przedsiębiorstwie technologicznym; ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg (Niemcy) za znalezienie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na potrzeby przedsiębiorstw w Hamburgu; West Offaly Dairy Discussion Group (Irlandia) za ograniczenie zagrożeń w gospodarstwach mleczarskich;  Wehkamp.nl/Gezond Transport/EVO (Holandia) za poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie wśród operatorów wózków widłowych; SONAE (Portugalia) za zaangażowanie pracowników i kierowników w zapobieganie zagrożeniom w grupie sprzedaży detalicznej; PROTÓN ELECTRÓNICA SLU (Hiszpania) za opracowanie modelu zapobiegania zagrożeniom dla małych przedsiębiorstw; Tofaş Türk Otomobil Fabrikasi A.Ş (Turcja) za zmniejszenie liczby wypadków przy produkcji samochodów.

Wyróżnione przedsiębiorstwa i organizacje:

MAHLE Filtersysteme Austria GmbH (Austria) za zachęcanie pracowników do zgłaszania problemów związanych z bezpieczeństwem; Lujatalo Oy (Finlandia) za zmniejszenie obciążenia fizycznego w sektorze budowlanym;  Armor SA (Francja) za włączenie kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy do strategii korporacyjnej; Hellenic Petroleum SA (Grecja) za stworzenie kultury bezpieczeństwa w rafinerii ropy naftowej;  Construction Safety Partnership (Irlandia) za poprawę norm bezpieczeństwa na placach budowy; GE Healthcare Norway AS (Norwegia) za uczynienie ze zdrowia i bezpieczeństwa priorytetu pracowników i kierowników; CEMEX Polska (Polska) za zarządzanie na rzecz zapobiegania zagrożeniom; U.S. Steel Košice, s.r.o. (Słowacja) za skuteczne zgłaszanie kwestii bezpieczeństwa u dużego producenta stali; Ascom d.o.o. (Słowenia) za ograniczenie dolegliwości ze strony układu mięśniowo-kostnego w przemyśle wytwórczym;  Step Change in Safety (Wielka Brytania) za poprawę zaangażowania personelu w sektorze eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
 

Uwagi dla edytorów

1. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przyczynia się do uczynienia Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, zrównoważone i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizuje ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne. Agencja została powołana przez Unię Europejską w 1994 r. i ma siedzibę w Bilbao w Hiszpanii; zrzesza ona przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli rządów państw członkowskich, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników, a także czołowych specjalistów z każdego z państw członkowskich UE-28 i spoza tych państw.

Obecnie informacje na temat Agencji można uzyskać za pośrednictwem serwisu Twitter, odwiedzając blog Agencji lub subskrybując comiesięczny biuletyn informacyjny OSHmail. Aby regularnie otrzymywać wiadomości i informacje z EU-OSHA, można również subskrybować kanał RSS. http://osha.europa.eu

2. Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012-2013 – Partnerstwo dla prewencji” jest zdecentralizowana i zaprojektowana tak, by wesprzeć władze krajowe, przedsiębiorstwa, organizacje, kierowników, pracowników i ich przedstawicieli oraz inne zainteresowane strony we współpracy, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. W ramach kampanii wspieranych jest szereg działań na szczeblu krajowym i europejskim, w tym spotkania i seminaria krajowych partnerstw. Do udziału w szczególności zachęca się mniejsze przedsiębiorstwa. www.healthy-workplaces.eu

Bookmark and Share