Informacje

Ankieta stanowi okazję dla zainteresowanych stron i osób korzystających z pracy Agencji do wyrażenia opinii na temat naszej organizacji i jej działań. Twoja opinia pomoże nadać właściwy kierunek naszym działaniom oraz zwiększyć adekwatność i użyteczność naszej pracy. Wyniki ankiety będą również wzięte pod uwagę w związku z przygotowywaną nową strategią korporacyjną. Ankieta...

Przeciwdziałanie problemom związanym ze zdrowiem psychicznym w miejscu pracy nabrało jeszcze większego znaczenia po pandemii. Najnowszy raport EU-OSHA zawiera szczegółową analizę europejskich badań dotyczących zdrowia psychicznego w miejscu pracy, obejmujących okresy przed pandemią, w jej trakcie i po jej zakończeniu. Raport zawiera dane z badania Puls BHP z 2022 r. , w którym...

Wyrusz w podróż do świata robotyki w miejscu pracy z naszym bohaterem kreskówki Napo! Odkryj nowe technologie i poznaj zagrożenia, które może kryć automatyzacja zadań. Napo przeprowadzi nas przez bezpieczeństwo linii produkcyjnej, pokaże pracę z robotami współpracującymi i odkryje moc egzoszkieletów. Automatyzacja zadań fizycznych i wymagających kreatywnego myślenia oraz...

Narzędzie do wizualizacji danych OSH Barometer zostało zaktualizowane o nowe wskaźniki, które oferują aktualne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w całej Europie. W szczególności najnowsza sekcja z prognozami ( Forecasts ) zawiera ilościowe prognozy przyszłych tendencji w zatrudnieniu, opracowane na podstawie prognozy zapotrzebowania na umiejętności...

W Światowym Dniu Walki z Rakiem , obchodzonym co roku w dniu 4 lutego, EU-OSHA zobowiązała się do udziału w walce z rakiem, będącym główną przyczyną zgonów związanych z pracą w Unii Europejskiej. Najnowsze badanie narażenia pracowników przeprowadzone przez EU-OSHA wykazało, że promieniowanie UV i emisje z silników Diesla są najczęstszymi czynnikami ryzyka zachorowania na...

Praca za pośrednictwem platform internetowych jest coraz powszechniejszym modelem zatrudnienia w kilku sektorach gospodarki, w których płatna praca jest organizowana za pośrednictwem platformy cyfrowej lub na takiej platformie. Takie rozwiązanie umożliwia łatwe wejście na rynek pracy, zwłaszcza w przypadku niektórych grup szczególnie wrażliwych , i oferuje elastyczność. Wiąże...

Nowy film Napo zwraca uwagę na ryzyko pożaru i wybuchu w miejscu pracy oraz na środki, które można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka. Do wzniecenia pożaru lub wybuchu wymagane są trzy elementy: substancja łatwopalna (paliwo), powietrze (tlen) i źródło zapłonu (ciepło). Podstawową kwestią w zarządzaniu ryzykiem jest konieczność przeprowadzenia rzetelnej oceny ryzyka. Obejrzyj...

Czy już zauważyliście? Nasza interaktywna strona internetowa poświęcona ocenie ryzyka przeszła cyfrową metamorfozę i nie chodzi tylko o uwspółcześnienie szaty graficznej. Do końca listopada przeprowadzono ponad 350 000 ocen ryzyka i wykorzystano 341 narzędzi OiRA, dlatego aktualizujemy wspomnianą stronę internetową, aby utorować drogę do lepszego zarządzania ryzykiem w zakresie...

Rozwijający się rynek pracy stał się dla wielu osób źródłem stresu, niepokoju i innych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Pracownicy o niskim statusie społeczno-ekonomicznym są szczególnie podatni na zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy, a sytuację tę pogorszyły pandemia COVID-19 i zmiany zachodzące w związku z cyfryzacją . W nowym sprawozdaniu EU-OSHA...

Spośród 42,8 miliona osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym w UE tylko około połowa jest obecnie zatrudniona. Niezwykle ważne jest, aby miejsca pracy promowały dobry stan zdrowia i zapewniały wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w wejściu lub powrocie na rynek pracy i utrzymaniu aktywności zawodowej. Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący zatrudnienia osób z...