Informacje

19/10/2020
Join our partners to mark the European Week

Tegoroczny Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, organizowany w dniach19–23 października 2020 r., podnosi świadomość społeczną na temat niedawno rozpoczętej kampanii na lata 2020-22 „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Dźwigaj z głową”, koncentrującej się na zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą.

15/10/2020
Staying safe down on the farm

Rolnictwo to sektor o jednym z najwyższych wskaźników zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ponieważ tradycyjnie wiąże się z ciężkimi ładunkami, powtarzającymi się ruchami i postawami statycznymi. W nowym dokumencie konsultacyjnym opisano przykład włoskiego regionu Marche, który pokazuje, jak mechanizacja może zmniejszyć czynniki ryzyka dla zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

12/10/2020
Lighten the Load

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą są głównym tematem najnowszej kampanii EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” – nie bez powodu. Te wyniszczające przypadłości, między innymi bóle pleców i szyi, są najczęstszymi dolegliwościami wśród pracowników w Europie.

Kampanię zapoczątkowała konferencja prasowa, w której udział wzięli komisarz europejski Nicolas Schmit, niemiecki federalny minister pracy i spraw społecznych Hubertus Heil oraz dyrektor wykonawcza EU-OSHA Christa Sedlatschek.

10/10/2020

Corocznie 10 października przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W tym roku tematem wyznaczonym przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego jest Zdrowie psychiczne dla wszystkich. Większe inwestycje – lepszy dostęp, a celem – zwiększenie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego na całym świecie oraz konieczności zwiększenia nakładów w tym obszarze zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19 i po jej wygaśnięciu.

05/10/2020

W następstwie przełożenia XXII Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w dniach 5 i 6 października 2020 r. odbędzie się wirtualne posiedzenie nt. bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy (BHP) a COVID-19.

Wydarzenie to analizuje światowe podejście do działań na rzecz stabilnych i zrównoważonych miejsc zatrudnienia poprzez dobre zarządzanie i zdecydowany dialog społeczny. Bada się tu również relacje między BHP, ciągłością działania oraz zatrudnieniem i prawami pracowniczymi w świetle COVID-19.

02/10/2020

Wszystkie niezbędne informacje o kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2020–2022 można znaleźć na jej nowej wielojęzycznej stronie internetowej. Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” zwiększa wiedzę na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą oraz sposobów zapobiegania im i zarządzania tym problemem.

25/09/2020

Bogata różnorodność językowa w Europie stanowi kluczowy element dziedzictwa kulturowego kontynentu, który należy zachować i wzmacniać. Dlatego też co roku w dniu 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków.

Wielojęzyczność stanowi filar pracy EU-OSHA, która dąży do tego, by europejskie miejsca pracy były bezpieczniejsze, zdrowsze i wydajniejsze. W znaczący sposób przyczynia się ona do intensywniejszego dzielenia się wiedzą między kulturami i bardziej efektywnego rozpowszechniania przesłań.

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Egzoszkielety pracownicze to urządzenia noszone na ciele pomagające zmniejszać obciążenia fizyczne w pracy. Stanowią rozwiązanie w przypadku, gdy inne środki techniczne, organizacyjne lub ergonomiczne są niewystarczające. Ich wykorzystanie pozostaje mimo to ograniczone. Aby urządzenia te zostały zaakceptowane i były szerzej wykorzystywane, a także aby zwiększyć ich skuteczność w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, kluczowe znaczenie mają projekt z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb człowieka oraz ocena zagrożeń biomechanicznych.

Pages

Pages