Informacje

05/08/2020

© EU-OSHA 

Przeprowadzone przez EU-OSHA w 2020 r. badanie wśród zainteresowanych stron potwierdza pozytywne postrzeganie wkładu Agencji w zwiększanie świadomości ryzyka i rozwiązań w zakresie BHP oraz w poprawę jakości BHP w miejscu pracy – (90% respondentów).

Z tym, że Agencja odnosi się do właściwych priorytetów w zakresie BHP zgadza się 85% ankietowanych, natomiast 87% uważa, że praca EU-OSHA dodaje wartości pracy wykonanej przez inne podmioty, takie jak organizacje krajowe. Z pracy EU-OSHA przynajmniej w jednym celu skorzystało 94% ankietowanych.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

Celem nowego sprawozdania, w którym dokonano podsumowania ustaleń dużego projektu EU-OSHA, jest zwiększenie świadomości na temat ekspozycji na czynniki biologiczne w miejscu pracy oraz dostarczenie decydentom kluczowych informacji.

Ekspozycja na czynniki biologiczne w miejscu pracy powiązana jest z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym z chorobami zakaźnymi i alergiami. Mimo że dotyka to szeroką grupę zawodową, występuje ogólny brak świadomości w tym zakresie.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Starzenie się i spadek liczebności siły roboczej nie jest w Europie nowym wyzwaniem: oczekuje się, że do 2030 r. pracownicy w wieku 55–64 lata będą stanowić 30% lub więcej siły roboczej. Jednocześnie wielu pracowników odejdzie z rynku pracy na długo przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Zrównoważone rozwiązania, mające na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych, zdrowych i uczciwych warunków już od pierwszych dni ich życia zawodowego, są kluczowe dla zahamowania niekorzystnych procesów i zwiększenia produktywności w dłuższej perspektywie.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Bez względu na to, czy jesteś specjalistą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), badaczem czy po prostu interesujesz się najnowszymi osiągnięciami, polityką UE czy też działaniami w dziedzinie BHP, nasz biuletyn będzie najlepszym źródłem informacji.

Dzięki niemu będziesz na bieżąco z informacjami dotyczącymi najważniejszych wydarzeń w zakresie BHP na całym świecie oraz działań w zakresie przewodniego projektu EU-OSHA na rzecz zwiększania świadomości i badań naukowych, który ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscach pracy.

01/07/2020

Niemcy będą sprawować prezydencję – jeden z najważniejszych organów decyzyjnych UE – do 31 grudnia 2020 r. Przejmą obowiązki Chorwacji i będą pierwszym krajem sprawującym prezydencję w trakcie nowego 18-miesięcznego okresu trzech prezydencji, wraz z Portugalią i Słowenią.

Niemiecka prezydencja ma na celu zwalczanie koronawirusa i uporanie się z gospodarczymi skutkami pandemii, nie zaniedbując przy tym innych istotnych wyzwań, z jakimi mierzy się UE. Ogólnym celem jest zapewnienie, by Europa wyszła z tego kryzysu silniejsza i odporniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Wymagająca fizycznie praca, jak przemieszczanie pacjentów, stanowi istotny czynnik ryzyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, co sprawia, że są one powszechnym źródłem obaw wśród pracowników służby zdrowia; przy czym ból pleców i ból kończyn górnych to powszechnie zgłaszane problemy. Jak możemy zwalczać zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego w tym sektorze?

Pages

Pages