Informacje

01/07/2020

Niemcy będą sprawować prezydencję – jeden z najważniejszych organów decyzyjnych UE – do 31 grudnia 2020 r. Przejmą obowiązki Chorwacji i będą pierwszym krajem sprawującym prezydencję w trakcie nowego 18-miesięcznego okresu trzech prezydencji, wraz z Portugalią i Słowenią.

Niemiecka prezydencja ma na celu zwalczanie koronawirusa i uporanie się z gospodarczymi skutkami pandemii, nie zaniedbując przy tym innych istotnych wyzwań, z jakimi mierzy się UE. Ogólnym celem jest zapewnienie, by Europa wyszła z tego kryzysu silniejsza i odporniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Wymagająca fizycznie praca, jak przemieszczanie pacjentów, stanowi istotny czynnik ryzyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, co sprawia, że są one powszechnym źródłem obaw wśród pracowników służby zdrowia; przy czym ból pleców i ból kończyn górnych to powszechnie zgłaszane problemy. Jak możemy zwalczać zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego w tym sektorze?

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Rozwój globalnego handlu w ciągu ostatnich dziesięcioleci doprowadził do wzrostu liczby międzynarodowych relacji w zakresie dostaw. Często towarzyszyła temu tendencja w danym państwie członkowskim do korzystania z outsourcingu w łańcuchu dostaw.

Niniejszy dokument konsultacyjny zawiera przegląd wyzwań i możliwości w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy wiążących się z obecnymi i przyszłymi zmianami w relacjach w ramach łańcucha dostaw. Autorzy podają przykłady dobrych praktyk i omawiają kolejne kroki do podjęcia.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

W nowym sprawozdaniu podsumowano ustalenia wieloletniego projektu EU-OSHA analizującego badania, politykę i praktyki w zakresie profilaktyki zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą. Projekt ten miał na celu wspierać rozwijanie strategii zwalczania tego bardzo powszechnego problemu w europejskich miejscach pracy.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Do naszego narzędzia wizualizacji danych ESENER dodano najnowsze dane z Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) z 2019 r..

Po raz pierwszy stało się możliwe porównanie na szczeblu europejskim i krajowym wyników badań ESENER z 2019 r. i 2014 r., a także według sektora działalności lub rozmiaru przedsiębiorstwa.

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Inteligentne środki ochrony indywidualnej oferują wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu w miejscu pracy poprzez stosowanie udoskonalonych materiałów lub podzespołów elektronicznych. Mimo to ich wdrożenie w europejskich miejscach pracy będzie wymagało pokonania pewnych przeszkód, aby mogło być ono zwieńczone sukcesem. Nowy dokument konsultacyjny przygląda się z bliska nie tylko szansom, jakie stwarzają te technologie, ale również związanych z nimi zagrożeniom.

01/06/2020

© EU-OSHA

Barometer OSH (Barometr BHP) jest pierwszym narzędziem wizualizacji zawierającym bieżące informacje na temat statusu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz tendencji w tym zakresie w krajach europejskich.

Narzędzie składa się z czterech grup wskaźników dotyczących szeregu zagadnień w zakresie BHP, jak organy BHP, krajowe strategie, warunki pracy i statystyki w dziedzinie BHP. Istnieje możliwość wizualizacji i porównywania danych, generowania grafik i pobrania sprawozdań dotyczących konkretnych tematów.

Pages

Pages