Informacje

20/03/2020

 © EU-OSHA /David Tijero Osorio

E-poradnik VeSafe jest interaktywnym kompleksowym punktem informacyjnym o zagrożeniach związanych z pojazdami w pracy. Obejmuje bezpieczne prowadzenie samochodu, bezpieczeństwo transportu w miejscu pracy i pracę na lub przy drodze. Jako wynik wspólnej pracy EU-OSHA i Komisji Europejskiej poradnik przedstawia wiele przykładów dobrej praktyki i przegląd istotnych przepisów. Co więcej jest on bezpłatny i łatwy w użyciu; można filtrować informacje ze względu na rodzaj ryzyka lub pojazdu.

12/03/2020

Source: ecdc.europa.eu

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które jest dla EU-OSHA agencją siostrzaną, ściśle monitoruje rozprzestrzenianie się koronawirusa i regularnie zamieszcza na swojej stronie internetowej aktualności i materiały na ten temat.

Praktyczne informacje dotyczące miejsc pracy zostały też opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), a także Kanadyjskie Centrum ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (CCOSH).

12/03/2020

Source: hsa.ie

Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community!

This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-healthcare settings on the novel coronavirus, COVID-19.

It explains how to help prevent the spread of respiratory infections such as COVID-19 and what to do if someone with suspected or confirmed to have COVID-19 has been in the workplace.

You will also find advice on travel and meetings as well as links to further information and resources.

12/03/2020

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

To najnowsze sprawozdanie podsumowujące jest częścią większego projektu EU-OSHA, mającego na celu analizę krajowych i europejskich danych na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W sprawozdaniu analizowane są częstość występowania i rozpowszechnienie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ich wpływ na zdrowie oraz zapobieganie im w miejscu pracy.

06/03/2020

© EU-OSHA /Courtesy of the Cypriot Department of Labour Inspection

8 marca jest okazją, z której wszyscy powinni skorzystać: to co roku obchodzone na całym świecie święto skutecznie przypomina o tym, aby wciąż intensywnie pracować na rzecz eliminacji stereotypów opartych na płci przy jednoczesnym uhonorowaniu osiągnięć, kreatywności i siły kobiet.

Międzynarodowy Dzień Kobiet stanowi wyjątkową okazję do podnoszenia świadomości na temat wyzwań związanych z życiem pracujących kobiet. Jest to również jeden z głównych priorytetów, na których opierają się różne działania badawcze EU-OSHA. 

26/02/2020

© EU-OSHA / Filip De Smet

Nasze nowe studium przypadku pokazuje, w jaki sposób wielonarodowy producent samochodów dostosował bezpłatne interaktywne narzędzie EU-OSHA do oceny ryzyka — OiRA — do własnych potrzeb. Wynik? Wysoce zindywidualizowane, oszczędne rozwiązanie dla oceny ryzyka BHP w całym przedsiębiorstwie.

Podejście to umożliwia zaangażowanie pracowników oraz globalne zastosowanie narzędzia, a co za tym idzie, może ono być wykorzystane w każdym dużym przedsiębiorstwie chcącym poprawić i ujednolicić ocenę ryzyka.

07/02/2020

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

W tym roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przyznaje nagrodę filmową „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” w ramach festiwalu filmów dokumentalnych Doclisboa w Lizbonie, w Portugalii. Obecnie otwarte są zapisy dotyczące zgłaszania filmów dokumentalnych. 

Nagroda zostanie przyznana za najlepszy film dokumentalny poświęcony tematyce pracy i obejmować będzie 5000 euro oraz sporządzenie napisów w wybranych językach europejskich.

Pages

Pages