You are here

Informacje

20/08/2019

© EU OSHA/INSHT

„Pomysły na rozpoczęcie rozmowy w miejscu pracy na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego” stanowią nowy doskonały zasób informacji. Można je wykorzystać, aby ułatwić dyskusje grupowe w miejscu pracy lub w trakcie szkolenia. Narzędzie to zawiera wskazówki dla kierowników i pracowników odnośnie do przekazywania informacji na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

24/07/2019

Napo jest bohaterem serii krótkich filmów animowanych o tematyce BHP wyprodukowanych przezkonsorcjum Napo. Filmy są przyjemne w odbiorze, ale prowokują do myślenia, a ich przekaz jest poważny.

Napo porozumiewa się z kolegami w języku bez słów. Oznacza to, że filmy są adresowane do ludzi bez względu na wiek i pochodzenie w całej Europie i pomagają one uświadamiać znaczenie BHP.

Od ponad 20 lat Napo jest orędownikiem kampanii na rzecz zdrowych miejsc pracy.

18/07/2019
@Annie Spratt on Unsplash

EU-OSHA we współpracy z ENETOSH (Europejska Sieć Edukacyjno-Szkoleniowa w zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) zorganizowała seminarium poświęcone problemowi chorób układu mięśniowo-szkieletowego u młodych ludzi i pracowników. Seminarium było częścią projektu przeglądowego związanego z BHP dotyczącego chorób układu mięśniowo-szkieletowego i odbyło się w związku ze zbliżającą się kampanią „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy.

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

W dniu 5 czerwca EU-OSHA obchodziła wraz ze swoimi partnerami 25 lat wspólnej pracy na rzecz bezpieczniejszej, zdrowszej i wydajniejszej Europy.

Była to okazja do wystąpień i rozmów członków sieci EU-OSHA, podczas której w wyjątkowej atmosferze podsumowywano dotychczasowe dokonania Agencji i spoglądano w przyszłość.

Pragniemy podziękować wszystkim obecnym, dzięki którym to wydarzenie było niepowtarzalne.

Obejrzyj wideo z najważniejszymi momentami wydarzenia

01/07/2019

Od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. prezydencję Rady UE sprawuje Finlandia. Ściśle współpracując z Rumunią i Chorwacją, z którymi razem tworzy grupę trzech prezydencji, dąży do zapewnienia konkurencyjnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu UE, promowania działań związanych ze zmianą klimatu i ochrony bezpieczeństwa obywateli.

Fińska prezydencja wspiera unijny plan działania dotyczący substancji rakotwórczych i planuje zorganizować w listopadzie konferencję na temat zapobiegania nowotworom związanym z miejscem pracy.

25/06/2019

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Mimo że narzędzia OiRA EU-OSHA są skierowane głównie do mikro- i małych przedsiębiorstw, Daimler, międzynarodowy producent samochodów, wykorzystał je do stworzenia i dostosowania narzędzia oceny ryzyka w miejscu pracy. Platforma OiRA została pierwotnie opracowana w celu zapewnienia partnerom krajowym (takim jak ministerstwa lub inspekcje pracy) narzędzi oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które są przeznaczone dla konkretnych sektorów i dostos

Pages