Informacje

03/01/2020

Chorwacja promuje hasło „Silna Europa w świecie wyzwań” w trakcie swojej prezydencji w Radzie UE, która rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2020 r.

Chorwacka prezydencja zobowiązała się do wzmocnienia Europejskiego filaru praw socjalnych oraz płynących z niego korzyści dla obywateli Unii pod względem sprawiedliwych warunków pracy i opieki zdrowotnej, jak również do zmaksymalizowania możliwości zrównoważonego wzrostu gospodarczego, jakie stwarza cyfryzacja.

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

Jak europejskie i pozaeuropejskie państwa radzą sobie z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego związanymi z pracą? 25 naszych nowych analiz przykładów obejmuje różne krajowe inicjatywy polityczne mające na celu profilaktykę i zarządzanie w zakresie tych zaburzeń. Opisano w nich osiągnięcia każdej z tych inicjatyw, czynniki sukcesu i wyzwania oraz możliwości przenoszenia tych polityk do innych sektorów i krajów.

17/12/2019

W miarę jak przygotowujemy się do wkroczenia w 2020 rok, skłaniamy się ku refleksjom: w EU-OSHA spoglądamy wstecz na 25. rok istnienia naszej Agencji pełen działań na rzecz podnoszenia świadomości i działalności badawczej – wyniki naszych nieustannych wysiłków na rzecz poprawy warunków pracy w Europie.

Dzięki naszej zaangażowanej sieci krajowych punktów kontaktowych, partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron, nasze przesłanie promujące kulturę zapobiegania ryzyku zyskało znacznie większy zasięg w 2019 r.

16/12/2019

Niewiarygodne możliwości technologii cyfrowych przekształcają miejsca pracy: ale co to oznacza dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników? Nasza nowa broszura zawiera przegląd bieżących działań Agencji w zakresie cyfryzacji — w tym ostatniego projektu prognostycznego — oraz jej wpływu na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP).

W broszurze pokazano, jak można minimalizować potencjalny negatywny wpływ cyfryzacji na BHP. Co więcej, przedstawiono, jak można wykorzystać technologie cyfrowe do ulepszenia działań zapobiegawczych w miejscach pracy.

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Po zakończeniu udanej kampanii zamykającej szczyt EU-OSHA dziękuję wszystkim partnerom za udział w kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – substancje niebezpieczne pod kontrolą” na lata 2018–19. Skuteczność tej kampanii zawdzięczamy ich ciężkiej pracy.

Przygotowania do następnej kampanii są już na zaawansowanym etapie. Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” na lata 2020–22 dotyczy zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, powracającego problemu wpływającego negatywnie na miliony pracowników w całej Europie.

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Decydenci, partnerzy społeczni, przedstawiciele punktów kontaktowych EU-OSHA, oficjalnych partnerów kampanii, partnerów medialnych oraz innych zainteresowanych stron zgromadzili się w Bilbao, aby podczas dwudniowego wydarzenia świętować zakończenie kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Pages

Pages