You are here

Informacje

29/06/2017

Populacja i siła robocza UE starzeją się. Zjawisko to ma to wpływ na zatrudnienie, warunki pracy, poziom życia i dobrobyt. W jaki sposób mamy sprostać tym wyzwaniom? Najnowszy raport, sporządzony pod kierunkiem EU-OSHA, ukazuje, w jaki sposób informacje zebrane od czterech agencji mogą pomóc w kształtowaniu polityki, zarówno w sposób uzupełniający jak i stanowiąc więcej niż tylko sumę poszczególnych jej składników.

Pages