You are here

Informacje

08/03/2017

Dzień 8 marca, pierwotnie zwany Międzynarodowym Dniem Kobiet Pracy, jest obchodzony od ponad 100 lat w uznaniu roli kobiet i ich wkładu w rozwój społeczeństwa.

Kobiety stanowią 45% ogółu pracowników w Unii Europejskiej. Mimo to liczne miejsca pracy są wciąż projektowane z myślą o typowym męskim pracowniku.
Aby życie zawodowe kobiet stawało się zdrowsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze, konieczne jest przyjęcie podejścia uwzględniającego problematykę płci w kwestiach BHP. Obejmuje to również działania mające na celu zrównoważenie pracy dla starzejącej się siły roboczej.

20/02/2017

Obchodzony dnia 20 lutego Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej to wspaniała okazja, by uznać i wesprzeć nieustanne wysiłki podejmowane na rzecz ustanowienia europejskiego filaru praw socjalnych.

W szybko zmieniającym się świecie pracy pojawiają się nowe wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikające z mniej stabilnych stosunków pracy, nowych modeli pracy i starzejącej się siły roboczej.

Pages