You are here

Informacje

12/03/2018

Nowe sprawozdanie analizujące wyniki drugiego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) przedstawia szerokie spojrzenie na praktyki w zakresie BHP w Europie. Podkreślono w nim, że chociaż zasadniczo w Europie do klasycznych zagrożeń dla bezpieczeństwa w pracy podchodzi się właściwie, kwestii zagrożeń dla zdrowia i zagrożeń psychospołecznych nie traktuje się w odpowiedni sposób.

08/03/2018

Podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet, przypadającego na dzień 8 marca, EU-OSHA będzie uświadamiać o zagrożeniach i ich następstwach dla kobiet związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy (BHP), w szczególności dla starszych pracowników płci żeńskiej.

Różnice wynikające z płci w miejscu pracy mogą prowadzić do obniżenia dobrego samopoczucia kobiet w miejscu pracy w wyniku braku perspektyw na rozwój kariery. Kobiety ogólnie, a w szczególności te starsze, są również narażone na inny rodzaj zagrożeń niż mężczyźni podczas kariery zawodowej.  

06/03/2018

Początek kampanii na lata 2018-19 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Substancje niebezpieczne pod kontrolą” zbliża się wielkimi krokami. Posiedzenie partnerów kampanii EU-OSHA, zaplanowane na 20 marca br. w Brukseli, zgromadzi europejskie i międzynarodowe organizacje i przedsiębiorstwa oraz partnerów medialnych, którzy chcieliby zostać partnerami kampanii lub przedłużyć swoje partnerstwo.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i wymiany pomysłów w zakresie aktywnego promowania celów kampanii poprzez swoją działalność.

02/02/2018

Dołącz do nas w Światowym Dniu Walki z Rakiem (#WorldCancerDay), aby podnieść świadomość na temat nowotworów – głównej przyczyny zgonów związanych z pracą w UE – i wagi zapobiegania im.

EU-OSHA zorganizowała niedawno seminarium poświęcone rehabilitacji i powrotowi do pracy po chorobie nowotworowej. Odpowiednie strategie w tej dziedzinie są kluczowe, aby pomóc osobom, które pokonały raka, w powrocie do pracy.

25/01/2018

Zapewnienie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w mikro- i małych przedsiębiorstwach (MMP) stanowi główny punkt dyskusji między wiodącymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia a decydentami podczas seminarium organizowanego przez EU-OSHA.

Komisarz Marianne Thyssen wraz z Radą Zarządzającą EU-OSHA i innymi zainteresowanymi stronami omawia najnowsze ustalenia z projektu dotyczącego MMP, które są dostępne obecnie w dwóch wyczerpujących raportach.

15/12/2017

Nadchodzi rok 2018 i z Nowym Rokiem puka do drzwi kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy –
Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Kampania poświęcona jest zwiększaniu świadomości na temat niebezpiecznych substancji i promowaniu zapobiegania zagrożeniom w miejscach pracy w Europie.

Kampanię na lata 2018-2019 EU-OSHA rozpocznie wiosną. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi partnerzy kampanii i strony zainteresowane zaoferują równie silne wsparcie jak przy ostatniej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

12/12/2017

Film „Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach” nakręcony w ramach projektu dotyczącego interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka (OiRA) można oglądać w języku angielskim z napisami. Zrealizowany w oparciu o infografikę „Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach”, film podkreśla znaczenie oceny ryzyka jako prawnego fundamentu europejskiego podejścia do wypadków, chorób zawodowych i zapobiegania absencji chorobowej w miejscu pracy.

Pages