You are here

Informacje

02/11/2017

Prowadzisz pojazd w pracy czy też zarządzasz kierowcami? W najnowszym filmie Napo radzi sobie z niektórymi zagrożeniami w zakresie BHP, z którymi zmagają się zawodowi kierowcy.

Film z poczuciem humoru podejmuje tematy takie jak konserwacja, zła pogoda i korzystanie w odpowiednich przypadkach z alternatyw dla prowadzenia pojazdu. Podkreśla znaczenie dobrego planowania i przygotowania w tym bezpieczny załadunek towarów, planowanie najbardziej optymalnej trasy i zapewnienie wystarczającej ilości czasu na bezpieczne ukończenie podróży.

23/10/2017

Liczni partnerzy kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” łączą siły, by wspólnie promować ideę trwałej pracy i zdrowego starzenia się podczas Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (23–27 października 2017 r.). Biorąc pod uwagę, że przeciętny pracownik opuszcza rynek pracy w wieku 61 lat, czyli kilka lat przez osiągnięciem oficjalnego wieku emerytalnego, który w państwach członkowskich UE wynosi średnio 65 lat, zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy i ochrony zdrowia osobom w każdym wieku ma kluczowe znaczenie dla kondycji siły roboczej w Europie.

09/10/2017

W dniach 21-22 listopada w Bilbao (Hiszpania) odbył się szczyt kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” zwieńczający kampanię „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej w latach 2016-2017. Wiodący eksperci i decydenci europejscy omówili wyniki dwuletniej kampanii i wymienili się dobrymi praktykami w zakresie promowania zdrowego starzenia się w pracy.

Jednocześnie EU-OSHA wraz z partnerami uczcili dwa ważne wydarzenia: 20 lat Napo, naszego rysunkowego partnera w promowaniu BHP, i 10 lat programu partnerstwa w zakresie kampanii EU-OSHA.

04/10/2017

Nowa infografika opracowana w ramach projektu internetowego narzędzia oceny ryzyka (OiRA) jest obecnie dostępna w języku angielskim. W prezentacji „Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach” w efektowny sposób przedstawiono opis 4 etapów procesu oceny ryzyka, od przygotowania poprzez określenie rodzajów ryzyka i ich ocenę, aż po sporządzanie planu działania i raportów. Pod koniec roku pojawi się również film na podstawie tej prezentacji.

Pages