You are here

Informacje

17/08/2017

Dwa wyczerpujące poradniki sektorowe dotyczące dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są teraz dostępne do pobrania w ponad 20 językach. Zostały one opublikowane przez Komisję Europejską i dotyczą rolnictwa, hodowli zwierząt gospodarskich, ogrodnictwa i leśnictwa, a także małych statków rybackich (stanowiących 80% floty rybackiej w UE). Zawierają mnóstwo przykładów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zagrożeniom, studia przypadków oparte na rzeczywistych zdarzeniach oraz praktyczne materiały.

03/08/2017

Ochrona interesów wszystkich pracowników, w każdym wieku, jest szczególnie ważna w kontekście europejskiego filara praw socjalnych, którego celem jest zapewnienie takich praw jak równość szans i godziwe warunki pracy; na przykład jedna z jego 20 zasad to „Pracownicy mają prawo do środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb zawodowych i które pozwala im przedłużyć okres ich uczestnictwa w rynku pr

26/07/2017

Odwiedź stronę dotyczącą pojawiających się zagrożeń w witrynie internetowej EU-OSHA, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej działalności w tym ważnym obszarze. Za pośrednictwem Europejskiego Obserwatorium Ryzyka, przewidujemy i analizujemy nowe i pojawiające się zagrożenia, związane m.in. z nowymi formami pracy lub innowacyjnymi procesami pracy.

20/07/2017

There was quite some excitement in EU-OSHA, Bilbao, as we welcomed a delegation of MEPs for a two-day study visit on July 17-18 2017.  Director, Christa Sedlatschek, and staff were on hand to guide the guests through several presentations of our flagship activities, including ESENER, the Online Interactive Risk Assessment (OiRA) project, our worldwide awareness-raising campaigns and projects dedicated to micro and small enterprises.

12/07/2017

E-poradnik VeSafe jest interaktywnym kompleksowym punktem informacyjnym o zagrożeniach związanych z pojazdami w pracy. Obejmuje bezpieczne prowadzenie samochodu, bezpieczeństwo transportu w miejscu pracy i pracę na lub przy drodze. Jako wynik wspólnej pracy EU-OSHA i Komisji Europejskiej poradnik przedstawia wiele przykładów dobrej praktyki i przegląd istotnych przepisów. Co więcej jest on bezpłatny i łatwy w użyciu; można filtrować informacje ze względu na rodzaj ryzyka lub pojazdu.

03/07/2017
© CE/EC  Flag of Estonia  6/12/2003

W dniu 1 lipca 2017 r. Estonia przejmuje prezydencję Rady od Malty.

Estonia obejmie pierwszą kadencję nowej grupy trzech państw obejmujących prezydencję, a kolejne będą kadencje bułgarska i austriacka.

Prezydencja estońska skupia się na ochronie wartości podstawowych UE, jej gospodarki i ludności. Do niektórych z jej celów zaliczają się ulepszanie otwartej i innowacyjnej gospodarki Europy, promowanie usług cyfrowych i zapewnienie zrównoważonego zatrudnienia – przez rozwijanie umiejętności i zmniejszenie nierówności.

29/06/2017

Populacja i siła robocza UE starzeją się. Zjawisko to ma to wpływ na zatrudnienie, warunki pracy, poziom życia i dobrobyt. W jaki sposób mamy sprostać tym wyzwaniom? Najnowszy raport, sporządzony pod kierunkiem EU-OSHA, ukazuje, w jaki sposób informacje zebrane od czterech agencji mogą pomóc w kształtowaniu polityki, zarówno w sposób uzupełniający jak i stanowiąc więcej niż tylko sumę poszczególnych jej składników.

Pages