Informacje

W związku z Europejskim Tygodniem Walki z Rakiem , który odbędzie się w dniach 25–31 maja, EU-OSHA publikuje dodatkowe materiały badawcze, które pomagają w walce z nowotworami pochodzenia zawodowego. Po opublikowaniu pierwszych ustaleń badania narażenia pracowników na temat czynników ryzyka nowotworów pochodzenia zawodowego w Europie , Agencja publikuje szczegółowy raport...

Środowisko pracy, przechodzące obecnie gwałtowne zmiany, stawia przed nami wiele wyzwań w zakresie zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Zwiększenie zgodności z przepisami BHP od dawna jest celem prac prowadzonych na szczeblu europejskim i krajowym. EU-OSHA przeanalizowała stan krajowych strategii i działań podejmowanych w celu wspierania zgodności z...

W przeprowadzanym przez EU-OSHA ogólnounijnym badaniu ESENER (Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń) analizuje się, w jaki sposób europejskie miejsca pracy zarządzają w praktyce zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). W ESENER, w którym biorą udział tysiące przedsiębiorstw i organizacji w całej Europie...

Zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju – takie jak promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym lub zrównoważonych zamówień – mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP). Aby zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy w trakcie zielonej transformacji Europy do 2040 r., konieczne jest włączenie kwestii BHP do inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju we...

Organizowany we współpracy z naszymi krajowymi punktami centralnymi, Konkursy Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” wyróżniają wszystkie rodzaje organizacji w całej Europie, prezentując innowacyjne podejścia promujące dobrostan pracowników. Przykłady dobrych praktyk powinny aktywnie zapobiegać zagrożeniom dla bezpieczeństwa i higieny pracy związanym z...

Praca za pośrednictwem platform internetowych obejmuje wiele różnych miejsc pracy i pracowników stojących w obliczu bardzo zróżnicowanych wyzwań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Aby poszerzyć gamę narzędzi zwiększających świadomość na temat priorytetowego obszaru kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy , EU-OSHA udostępnia: Infografika przedstawiającą...

Podczas 34. Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ICOH) , który odbył się w Marrakeszu, EU-OSHA podkreśla priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W trakcie sympozjum EU-OSHA analizuje stan BHP w Europie i omawia wyniki badania narażenia pracowników na czynniki ryzyka nowotworów , a także organizuje stoisko informacyjne, na którym...

Światowy Dzień BHP podkreśla prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich. W 2024 r. skupiono się na wpływie zmian klimatu na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP) . EU-OSHA angażuje się w badania nad konsekwencjami zmiany klimatu i polityk adaptacyjnych dla BHP pracowników oraz oferuje praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem zawodowym. Przewodnik...

Praca w bezpiecznym środowisku i spędzanie czasu z rodziną mogą wydawać się przywilejem, tymczasem w UE są to prawa przysługujące wszystkim pracownikom. Dobre samopoczucie pracowników jest dla Unii Europejskiej priorytetem, a przejawia się to m.in. w ustanowieniu limitu tygodniowego czasu pracy na poziomie 48 godzin, czy zapewnieniu pomiędzy dniami pracy wystarczającej ilości...

Cyfryzacja przekształca miejsca pracy, przez co technologie zarządzania pracownikami oparte na sztucznej inteligencji (ang. AI-based Worker Management – AIWM) stają się priorytetowym obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W naszej najnowszej publikacji zbadaliśmy związek między sztuczną inteligencją a zmieniającą się dynamiką zarządzania w miejscu pracy przy użyciu...