Informacje
05/10/2020

XXII Światowe Wirtualne Posiedzenie ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – Światowe działania w kontekście COVID-19 na rzecz zrównoważonych miejsc zatrudnienia

W następstwie przełożenia XXII Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w dniach 5 i 6 października 2020 r. odbędzie się wirtualne posiedzenie nt. bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy (BHP) a COVID-19.

Wydarzenie to analizuje światowe podejście do działań na rzecz stabilnych i zrównoważonych miejsc zatrudnienia poprzez dobre zarządzanie i zdecydowany dialog społeczny. Bada się tu również relacje między BHP, ciągłością działania oraz zatrudnieniem i prawami pracowniczymi w świetle COVID-19.

EU-OSHA uczestniczy w obradach okrągłego stołu „Od polityki do działania” dotyczących podejścia do pandemii i odbudowy w ramach dyskusji panelowej „Przyszłość pracy” w celu podkreślenia wagi analizy przyszłości bezpieczeństwa i zdrowia w pracy i inicjatyw wdrażanych w tej dziedzinie w państwach członkowskich UE.

W ramach wydarzenia Międzynarodowy Festiwal Mediów dotyczący Bezpieczeństwa Pracy ogłasza również 50 zakwalifikowanych projektów festiwalowych. Najlepszym z nich zostaną przyznane nagrody podczas XXII Światowego Kongresu w 2021 r. Przedstawiciele EU-OSHA są wśród członków jury festiwalu i biorą udział w ogłoszeniu zakwalifikowanych projektów.

Więcej informacji na temat wydarzenia

XXII Światowy Kongres – Cyfrowe posiedzenie nt. COVID-19 i BHP

Zapoznaj się z sekcją strony internetowej EU-OSHA poświęconą Covid-19: Zasoby dla miejsc pracy