Światowy Dzień BHP 2023: Podkreślanie prawa każdego człowieka do pracy w bezpiecznym i zdrowym środowisku

Image

© djvstock - stock.adobe.com

Odbywający się co roku 28 kwietnia i organizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) tegoroczny Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy opowiada się za bezpiecznym i zdrowym środowiskiem pracy jako podstawową zasadą i prawem w pracy.

W ramach EU-OSHA obchody te opierają się na zasadzie nr 10 Europejskiego filaru praw socjalnych. Zdrowe, bezpieczne i dobrze dostosowane środowisko pracy uznaje się za niezbędne do osiągnięcia silnej, sprawiedliwej i inkluzywnej Europy społecznej.

Więcej informacji o znaczeniu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dowiesz się od naszego bohatera NAPO.

Rozwijanie kultury prewencji w przedsiębiorstwach w Europie i poprawa warunków pracy dla każdego pracownika jest kluczem do uczynienia miejsc pracy bezpieczniejszymi i bardziej wydajnymi.