Informacje

Back to highlights

Światowy Dzień BHP 2022 wzywa do współpracy na rzecz budowania silnej kultury bezpieczeństwa i zdrowia

Image

W ramach obchodzonego co roku w dniu 28 kwietnia i organizowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2022 przeanalizowano, w jaki sposób zaangażowanie i dialog społeczny mogą przyczynić się do silnej i pozytywnej kultury bezpieczeństwa i zdrowia. Pod hasłem „Wspólne działanie na rzecz pozytywnej kultury bezpieczeństwa i zdrowia” MOP opublikowała raport i zorganizowała ogólnoświatowe webinarium.

Dialog społeczny jest również jednym ze wskaźników narzędzia wizualizacji danych OSH Barometer EU-OSHA. Narzędzie zapewnia ilościowe dane i jakościowe opisy systemów dialogu społecznego na szczeblu UE i państw członkowskich.

Dane te uzupełnia nowy dokument konsultacyjny na temat jakości dialogu społecznego i rokowań zbiorowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Dokonano w nim przeglądu stosownej literatury oraz przedstawiono metodologiczne i koncepcyjne podejście do pomiaru jakości stosunków pracy w dziedzinie BHP.

Więcej informacji o organizowanym przez MOP Światowym Dniu BHP

Przeczytaj dokument konsultacyjny Pomiar jakości dialogu społecznego i rokowań zbiorowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dostęp do narzędzia wizualizacji danych OSH Barometer

Share this on: