Informacje
29/05/2019

Światowy dzień bez papierosa: powiedz paleniu „nie” i chroń zdrowie swoich płuc

napofilm.net

Każdego roku 31 maja zwraca się uwagę na szkodliwe i śmiertelne skutki czynnego i biernego palenia tytoniu. Światowy dzień bez papierosa ma na celu zniechęcenie do spożywania tytoniu w jakiejkolwiek formie i do wezwania osób, społeczności i rządów do podjęcia działań w celu promowania stylu życia wolnego od dymu.

Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku promuje hasło mające rozpowszechnić jednolite międzynarodowe przesłanie, a kampania z 2019 roku zwiększa świadomość temat ekspozycji na tytoń i tego, w jaki sposób zagraża on zdrowiu płuc: od nowotworów po przewlekłe choroby układu oddechowego.

Pomimo ogólnej świadomości na temat szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego, wielu pracowników nie może pracować w miejscu pracy wolnym od dymu. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zapewnia zestaw materiałów informacyjnych, by pomóc zapewnić wolne od dymu środowisko pracy dla każdego.

Obejrzyj Napo a... płuca w pracy i naucz się, jak zmierzyć się z kwestią dymu papierosowego

Przeczytaj więcej o nowotworach związanych pochodzenia zawodowego i o substancjach niebezpiecznych