Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – odkryj nową sekcję naszej strony internetowej poświęconą związanym z pracą zagrożeniom psychospołecznym i zdrowiu psychicznemu!

Image

© WHO

W Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego wspólnie połączmy siły na rzecz stworzenia dla wszystkich zdrowszego i bardziej wspierającego środowiska pracy! Święto obchodzone jest co roku 10 października, a tegoroczne hasło „Nasze umysły, nasze prawa” podkreśla, że zdrowie psychiczne jest podstawowym prawem człowieka dla wszystkich ludzi. 

Wysoka jakość pracy może przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego. Niemniej jednak około 27% pracowników twierdzi, że doświadcza stresu, depresji lub niepokoju spowodowanego pracą lub pogłębionego przez pracę. Kwestie takie jak: duże obciążenie pracą, brak kontroli, niepewność zatrudnienia lub molestowanie to psychospołeczne czynniki ryzyka, którym można zapobiec.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej nowej sekcji tematycznej poświęconej zagrożeniom psychospołecznym i zdrowiu psychicznemu. Przedstawiono w niej projekt badawczy EU-OSHA (2022–2025), którego celem jest dostarczanie informacji na potrzeby kształtowania polityki, zapobiegania zagrożeniom i podnoszenia świadomości. Badanie koncentruje się na faktach i liczbach, zarządzaniu polityką i praktyką, wytycznych i narzędziach, informacjach na temat radzenia sobie z przemocą oraz porad dotyczących powrotu do pracy, uwzględniając przy tym różnorodność miejsc pracy i grupy szczególnie wrażliwe.

Z okazji tego święta Komisja Europejska organizuje w Brukseli konferencję: Kompleksowe podejście Unii Europejskiej nadające priorytet zdrowiu psychicznemu dla wszystkich, jako działanie wspierające prace Komisji na rzecz „Kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego”.