Informacje
28/04/2020

W ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2020 wzywa się do reakcji na pandemię związaną z COVID-19

Source: ILO

„Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje” jest sloganem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2020, który odbywa się co roku 28 kwietnia i jest koordynowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Tegoroczny Światowy Dzień musi w jeszcze większym stopniu niż kiedykolwiek skupić się na podnoszeniu świadomości w zakresie wdrażania bezpiecznych praktyk w miejscu pracy i ważnej roli, jaką odgrywają służby ds. BHP.

Stosunki trójstronne będące podstawą pracy EU-OSHA oraz europejski model społeczny mają kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania BHP w celu ochrony pracowników w czasie obecnego kryzysu oraz w dłuższej perspektywie, która obejmuje powrót do pracy i przyszłą gotowość do działania.

Choć globalna pandemia COVID-19 i związany z nią kryzys dotyka wszystkich, pracownicy należą do najbardziej zagrożonych. Dlatego też „Stop pandemii w miejscu pracy” jest sloganem Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych w 2020 r., który również jest obchodzony 28 kwietnia i ma na celu wspieranie wszystkich pracowników i upamiętnienie tych, którzy zmarli, zostali ranni, stali się niepełnosprawni lub chorzy z powodu pracy.

EU-OSHA od początku pandemii aktywnie gromadzi i opracowuje istotne informacje dla miejsc pracy. 

Przeczytaj i udostępnij nasze artykuły OSHwiki COVID-19: wskazówki dla miejsca pracy i Wskazówki praktyczne dotyczące pracy zdalnej z domu

Odwiedzaj regularnie sekcję nt. COVID-19 na naszej stronie: Zasoby dla miejsca pracy

Przeczytaj i udostępnij Filmy „Napo i… Stop pandemii”

Odwiedź specjalną stronę poświęconą Światowemu Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2020