Informacje

Back to highlights

Światowy Dzień Walki z Rakiem 2023: okazja do zwrócenia uwagi na nowotwory pochodzenia zawodowego

Image

© UICC

W obchodzonym co roku w dniu 4 lutego Światowym Dniu Walki z Rakiem zachęca się nas do zwiększenia świadomości na temat nowotworów i podjęcia działań na rzecz świata mniej obciążonego chorobami nowotworowymi. EU-OSHA znacząco angażuje się w walkę z rakiem, który w UE zajmuje pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów związanych z pracą.

W ramach działań w tym obszarze EU-OSHA kończy w tym miesiącu prowadzone w terenie badanie narażenia pracowników, którego celem jest określenie czynników ryzyka zachorowania na raka. Jego pierwsze wyniki zostaną ogłoszone przed końcem tego roku. Badanie ma dostarczyć informacji służących poprawie ochrony przed substancjami niebezpiecznymi. Może ono również przyczynić się do uaktualnienia prawodawstwa UE.

Zapoznaj się z notą informacyjną EU-OSHA na temat substancji rakotwórczych w miejscu pracyoraz z wielojęzycznymi notami faktograficznymi na temat substancji i procesów rakotwórczych, opublikowanymi w ramach planu działania dotyczącego czynników rakotwórczych – inicjatywy aktywnie wspieranej przez EU-OSHA.

Obejrzyj najnowszy film o Napo pt. „Napo u... ukrytych zabójców”, aby poszerzyć swoją wiedzę o zagrożeniach związanych z substancjami rakotwórczymi powstającymi w wyniku procesów technologicznych oraz o tym, jak im zapobiegać takim zagrożeniom.

Dowiedz się więcej o Światowym Dniu Walki z Rakiem i wszystkich działaniach w ramach kampanii na rzecz poprawy opieki onkologicznej.