Pracujesz z domu? Zachowaj bezpieczeństwo i zdrowie z OiRA.

Image

© EU-OSHA

Po pandemii praca zdalna stała się bardzo powszechna i dlatego nowe narzędzie OiRA (interaktywne narzędzie online oceny ryzyka) może teraz pomóc zarówno pracodawcom, jak i telepracownikom w stworzeniu bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy w domu. 

Narzędzie OiRA dotyczące telepracy nie jest narzędziem sektorowym. Możesz go bez trudu użyć bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Narzędzie wspiera pracodawców przez generowanie raportów na temat ryzyka opartych na właściwej polityce, telepracownikom zapewnia natomiast wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia, począwszy od organizacji miejsca pracy oraz zadbania o stanowisko pracy i jego otoczenie, a skończywszy na zagrożeniach psychospołecznych, jakie może powodować telepraca.

Narzędzie może zostać zintegrowane z sektorowymi narzędziami OiRA dostępnymi na poziomie UE lub dostosowane przez krajowych partnerów OiRA do potrzeb różnych krajów i sektorów. 

Zarządzasz telepracownikami? A może pracujesz z domu? 

Skorzystaj z narzędzia OiRA dotyczącego telepracy i pomóż nam je rozpowszechnić.

Dowiedz się, jak OiRA pomaga firmom zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa i higieny pracy.