Pracownicy z niepełnosprawnościami a BHP: nowa tematyczna sekcja portalu jest już dostępna!

Image

© pressmaster- stock.adobe.com

Spośród 42,8 miliona osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym w UE tylko około połowa jest obecnie zatrudniona. Niezwykle ważne jest, aby miejsca pracy promowały dobry stan zdrowia i zapewniały wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w wejściu lub powrocie na rynek pracy i utrzymaniu aktywności zawodowej.

Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami ma na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami równego dostępu do rynku pracy. EU-OSHA przyczynia się do realizacji tego celu poprzez oferowanie odpowiednich informacji i zasobów.

Zachęcamy do zapoznania się z nową sekcją na naszym portalu poświęconą pracownikom z niepełnosprawnościami i zapoznania się z obszernym zbiorem zasobów w artykule w OSHwiki zatytułowanym „Ill health, disability, employment and return to work[„Zły stan zdrowia, niepełnosprawność, zatrudnienie i powrót do pracy”].

Wspieranie zróżnicowanej siły roboczej ma zasadnicze znaczenie dla promowania bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy!