Informacje
15/11/2019

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą: częstość występowania, koszty i dane demograficzne w Unii Europejskiej

© Cristina Vatielli 

Nasze nowe, kompleksowe europejskie sprawozdanie przeglądowe i podsumowanie dotyczy wpływu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego na europejską siłę roboczą, społeczeństwo i gospodarkę.

Publikacje te są częścią zakrojonego na szeroką skalę projektu EU-OSHA, którego celem jest analiza krajowych i europejskich danych dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ich wpływu na zdrowie i pracę, czynników ryzyka oraz środków zapobiegawczych i środków umożliwiających powrót do pracy.

Ta dogłębna analiza wskazuje na potrzebę zintegrowanego podejścia do zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą, które dotykają miliony pracowników i kosztują pracodawców miliardy euro. 

Wkrótce pojawią się sprawozdania krajowe.

Zob. końcowe sprawozdanie przeglądowe i podsumowanie

Więcej informacji na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą można znaleźć w naszej sekcji tematycznej na stronie internetowej