Informacje
06/05/2020

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: dlaczego są one wciąż tak powszechne i co można zrobić, aby chronić pracowników i przedsiębiorstwa?

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

W swoich ostatnich badaniach EU-OSHA analizuje, dlaczego zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego pozostają poważnym problemem w zakresie BHP w europejskich miejscach pracy – pomimo znacznych wysiłków legislacyjnych zmierzających do zapobiegania im.

W naszym najnowszym przeglądzie literatury przedstawiamy nowe i pojawiające się zagrożenia i tendencje w zakresie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą, luki w obecnych strategiach profilaktycznych oraz sposoby poprawy różnych podejść do profilaktyki. Stanowi to część szerszego projektu, w ramach którego przeanalizowano istniejące strategie, programy i narzędzia w zakresie profilaktyki zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W uzupełniających studiach przypadków z sześciu krajów europejskich wskazano oparte na dowodach, holistyczne podejścia do zarządzania zagrożeniami w miejscu pracy jako kluczowe dla skutecznej profilaktyki.

Działania w tym zakresie są częścią wieloletniej działalności badawczej, której celem jest wsparcie profilaktyki i zarządzania zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego związanymi z pracą, zapewniając rzetelne informacje i wskazówki decydentom politycznym, organom krajowym, pracodawcom i organizacjom sektorowym. Wyniki te zostaną również uwzględnione w naszej kampanii na lata 2020–2022 pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Kręgosłup i spółka proszą o uwagę”.

Przeczytaj pełny przegląd literatury, zapoznaj się ze streszczeniem oraz poznaj 6 krajowych studiów przypadku i 25 przykładów polityki