Informacje
12/03/2020

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą: nowe sprawozdanie podsumowujące uzupełnia ustalenia UE o dane krajowe

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

To najnowsze sprawozdanie podsumowujące jest częścią większego projektu EU-OSHA, mającego na celu analizę krajowych i europejskich danych na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W sprawozdaniu analizowane są częstość występowania i rozpowszechnienie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ich wpływ na zdrowie oraz zapobieganie im w miejscu pracy.

Publikacja ta uzupełnia ustalenia na poziomie UE o dane i analizy krajowe z 10 państw (Danii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Węgier, Holandii, Austrii, Finlandii i Szwecji). Dzieląc się danymi krajowymi na poziomie unijnym, EU-OSHA przyczynia się do pogłębienia wiedzy na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego wśród decydentów politycznych, osób zawodowo zajmujących się BHP i ogólnie w urzędach krajowych.

Zobacz sprawozdanie podsumowujące i wszystkie powiązane publikacje na stronie: Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą: częstość występowania, koszty i dane demograficzne w Unii Europejskiej

Odwiedź naszą sekcję OSHwiki poświęconą zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym