Informacje
17/12/2019

A jakie jest Twoje postanowienie noworoczne?

W miarę jak przygotowujemy się do wkroczenia w 2020 rok, skłaniamy się ku refleksjom: w EU-OSHA spoglądamy wstecz na 25. rok istnienia naszej Agencji pełen działań na rzecz podnoszenia świadomości i działalności badawczej – wyniki naszych nieustannych wysiłków na rzecz poprawy warunków pracy w Europie.

Dzięki naszej zaangażowanej sieci krajowych punktów kontaktowych, partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron, nasze przesłanie promujące kulturę zapobiegania ryzyku zyskało znacznie większy zasięg w 2019 r.

A oto czego wszyscy się nauczyliśmy: wspólne zaangażowanie toruję drogę do powstania bezpieczniejszych, zdrowszych i bardziej wydajnych miejsc pracy. Postanowienie noworoczne, które jest możliwe do zrealizowania.

Składam najlepsze życzenia wszystkim naszym partnerom, współpracownikom oraz przyjaciołom na ten szczęśliwy, bezpieczny i zdrowy Nowy Rok!  

Christa Sedlatschek, dyrektor wykonawczy