Informacje
18/08/2020

Jakie znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy ma cyfryzacja?

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Sztuczna inteligencja i zaawansowana robotyka stają się normalną częścią życia zawodowego, a zatem takie technologie cyfrowe będą miały coraz większy wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Nasza broszura dotycząca naszych badań na temat cyfryzacji jest już dostępna w różnych wersjach językowych. Broszura przedstawia wyzwania dla bezpieczeństwa i higieny pracy, które stawia cyfryzacja, ale i stwarzane przez nią możliwości poprawy warunków pracy.

Nasze dokumenty otwierające debatę na temat dużych zbiorów danych, drukowania 3D, egzoszkieletów i sztucznej inteligencji również są już dostępne w różnych wersjach językach.

Zobacz wszystkie nasze publikacje na temat cyfryzacji oraz sprawozdanie podsumowujące Prognozy dotyczące nowych i pojawiających się rodzajów ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy związanych cyfryzacją do 2025 r. (dostępne w ośmiu językach)

Odwiedź naszą stronę internetową ICT, cyfryzacja i praca