Informacje
01/08/2019

Wartość BHP – szacowanie kosztów urazów i chorób związanych z pracą

@Carlos Muza on Unsplash

W nowym sprawozdaniu EU-OSHA szczegółowo przedstawiono ustalenia drugiej części projektu „Koszty i korzyści związane z bezpieczeństwem i higieną pracy”. Opisano w nim dwa podejścia do szacowania obciążenia finansowego wynikającego z chorób, urazów i zgonów związanych z pracą.

Szacowane koszty przedstawiono dla pięciu państw członkowskich, wybranych tak, by odzwierciedlały zróżnicowane uwarunkowania geograficzne, sektory gospodarki i systemy opieki socjalnej. W sprawozdaniu porównano wyniki i przeanalizowano wady i zalety poszczególnych podejść. Z metodyką i najważniejszymi ustaleniami można zapoznać się w streszczeniu sprawozdania i za pośrednictwem SlideShare.

Oszacowanie skutków gospodarczych złego stanu zdrowia związanego z pracą ma bardzo dużą wartość dla decydentów. Pozwala im na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących strategii i praktyk w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pobierz pełne sprawozdanie na temat szacowania wysokości kosztów urazów i chorób związanych z pracą

Krótkie podsumowanie ustaleń znajdziesz w prezentacji w SlideShare

Dowiedz się więcej o kosztach i korzyściach związanych z BHP