Informacje
25/11/2020

Konieczne są natychmiastowe działania, aby powstrzymać pandemię przemocy wobec kobiet

U podstaw dzisiejszego Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet znajduje się wezwanie do działania. Znaczenie tego dnia obchodzonego co roku na całym świecie 25 listopada w celu zwrócenia uwagi na wykorzenienie przemocy ze względu na płeć znacznie wzrosło wraz z niepokojącym wpływem pandemii.

Według danych zebranych przed wybuchem pandemii COVID-19 jedna na trzy kobiety w Europie doświadczyła fizycznej lub seksualnej przemocy. Jednocześnie jesteśmy świadkami globalnego nasilenia przemocy domowej w obliczu obecnego kryzysu zdrowotnego. Dopiero niedawno ta forma przemocy została uznana za problem, który należy rozwiązać, aby pomóc zapobiegać przemocy i molestowaniu w miejscu pracy. Ponadto pandemia może nasilić inne formy przemocy wobec kobiet, takie jak przemoc wobec pracownic opieki zdrowotnej, pracownic migrujących lub domowych.

EU-OSHA dołącza do wezwania do ogólnoświatowego działania na rzecz podnoszenia świadomości i zwiększania wiedzy, aby wesprzeć opracowanie praktycznych środków zwalczania przemocy ze względu na płeć.

W niedawno opublikowanym artykule OSHwiki pokazujemy relację między Przemocą domową a miejscem pracy.

Przeczytaj wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie eliminacji przemocy i molestowania (nr 190).

Nasza infografika dot. molestowania seksualnego w miejscu pracy i sekcja naszej strony internetowej poświęcona kobietom i bezpieczeństwu i zdrowiu w pracy również może pomóc ci w podniesieniu świadomości nt. koniecznego uwzględnienia aspektu płci w miejscu pracy.